Dezvoltare la Act Construct Management SRL

ACT CONSTRUCT MANAGEMENT SRL este beneficiarul proiectului „Dezvoltare la Act Construct Management SRL”, cod MySMIS 113361, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Informatii proiect

ACT CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, în calitate de Beneficiar, a derulat in perioada 01.08.2018-28.02.2019 proiectul „Dezvoltare la Act Construct Management SRL”, cod MySMIS 113361, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii” Prioritatea de investiţii: 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Prin prezentul proiect de investitii, compania ACT CONSTRUCT MANAGEMENT SRL si-a propus achizitionarea de echipamente tehnologice si aparatura de lucru specifice activitatii principale a companiei, marindu-si astfel capacitatea de dotare tehnica pentru executie, cu introducerea de tehnologii moderne care up-gradeaza caracteristicile lucrarilor prestate, instituiind si efecte economice pozitive.

Valoarea totală a proiectului este de 1.291.051,81 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 724.104,83 lei, si cofinantarea eligibila 20%.

Locatia de implementare este: Mun. Buzau, Tarlaua 42, parcela 738, nr. cadastral 62392, teren intravilan in suprafata de 150 mp, Jud. Buzau, Regiunea Sud-Est.

CodulCAEN al proiectului este: 4339 - Alte lucrari de finisare

Obiectivul general al proiectului este acela de a crește prestigiului profesional al companiei, măsurată prin creșterea cotei de piaţă și a volumului de lucrări prestate în afara regiunii București-Ilfov.

Obiectivele specifice

 1. Creșterea patrimoniului propriu tehnic al companiei prin achiziţii de echipamente și utilaje pentru lucrări de finisare în valoare de aproximativ 1,023,711.73 lei (fara TVA);
 2. Creșterea numarului de angajaţi cu 5 persoane (dintre care minim 1 persoană din categoria persoanelor defavorizate), până la finalizarea implementării proiectului;
 3. Înfiinţarea și autorizarea unui punct de lucru in Regiunea Sud-Est, Jud. Buzău, Mun. Buzău, până la sfârșitul implementării proiectului;

Rezultatele proiectului

 1. Întărirea poziţiei companiei pe piaţă ca firmă cu dotare tehnică de înaltă tehnologie;
 2. Atingerea plafonulului de 10 angajaţi (numar mediu) și respectarea principiului nediscriminării prin angajarea de 1 persoană din categoria „defavorizate”;
 3. Înfiinţarea și autorizarea unui punct de lucru în Regiunea Sud-Est, Jud. Buzău, Mun. Buzău in noiembrie 2018.

Impactul investiției la nivel local

 • crearea de locuri de muncă în meserii cu competenṭe ridicate pentru încă 5 persoane din care 1 persoană din categoria „defavorizate”;
 • creșterea contribuṭiilor firmei la bugetul local (taxe și impozite);
 • utilizarea de surse regenerabile de energie – prin folosirea energiei solare în producerea de curent cu ajutorul unui generator electric exclusiv solar;
 • minimizarea la sursă a deșeurilor generate, colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de finisaje (în speṭă ambalajele materialelor de lucru din șantier sau din locaṭia de execuṭie) se vor colecta în 2 containere;
 • promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităṭi, promovarea drepturilor persoanelor din categoria “defavorizate”, utilizarea eficientă a resurselor;

Informaţii suplimentare se pot obţine de la: Tănase Alexandru – Director General, Tel. 0722.196.160 și/sau e-mail office (at) actconstruct (dot) ro, website www.actconstruct.ro.

Partener in implementare: firma de consultanta VOINEA & PARTNERS SRL, C.I.F. RO 32439714, J40/13728/2013, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Strada CRINULUI Nr. 39, Etaj 1, Ap. 6, Persoana de contact Voinea Mircea, tel: 0722356445, email director (at) voineapartners (dot) eu.


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.